Το «Πλήρως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αεροπονικής Καλλιέργειας  Φυτών» που παρέχει η εταιρεία μας, είναι μια  εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία αιχμής (smart technology) με δυνατότητα διαχείρισης και ελέγχου μέσω internet(IOT). Προσφέρουμε επίσης ολοκληρωμένες λύσεις  στη μοντέρνα Υδροπονία με αυτοματοποιημένο έλεγχο όλων των άλλων λειτουργιών του θερμοκηπίου και της διαχείρισης της παραγωγής.

Επιπλέον το κλειστό ανακυκλούμενο Αεροπονικό μας σύστημα δεν επιβαρύνει κατά τον χειμώνα τη σχετική υγρασία του χώρου καλλιέργειας (σε σχέση με τα κλασικά υδροπονικά συστήματα), με αποτέλεσμα να έχουμε ιδανικό μικροκλίμα  που διατηρεί τα φύλλα στεγνά και υγιή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο