Η Aeroponics Hellas P.C. προσφέρει αποκλειστική Τεχνογνωσία Αιχμής :

 • Στην ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων Αεροπονικής Καλλιέργειας φυτών σε θερμοκήπια ή μέσα σε πόλεις (City Farms, vertical Farms, επισκέψιμες φάρμες κλπ.)
 • Στην ανάπτυξη και λειτουργία παραγωγικών μονάδων Αεροπονικής Καλλιέργειας φυτών σε ξηροθερμικές και άνυδρες περιοχές.
 • Στην ανάπτυξη και λειτουργία μικρών οικιακών Αεροπονικών συστημάτων (Home Systems), για ερασιτεχνική παραγωγή και διακόσμηση.
 • Στην ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων Υδροπονικών Συστημάτων ( Κάθετη Υδροπονία, NFT, Floating System κ.λ.π.).
 • Στην ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων Αεροπονικών και Υδροπονικών Συστημάτων ριζοβολίας μοσχευμάτων.

 Αποκλειστική τεχνογνωσία στις καλλιέργειες:

Η Aeroponics Hellas P.C. παρέχει αποκλειστική Τεχνογνωσία Αιχμής και Επιστημονική Υποστήριξη στην ανάπτυξη αεροπονικών και υδροπονικών καλλιεργειών (ανάπτυξη καλλιέργειας,  διαχείριση της   θρέψης, λίπανσης και φυτοπροστασίας των φυτών) σε καλλιέργειες, όπως:

 • Πράσινων φυλλωδών λαχανικών
 • Τομάτας, αγγουριάς, μελιτζάνας, πιπεριάς κλπ.
 • Φράουλας
 • Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτών
 • Ανθοκομικών & Καλλωπιστικών φυτών

Αποκλειστική τεχνογνωσία στην παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού:

 Η Aeroponics Hellas P.C. έχει αναπτύξει και παρέχει αποκλειστική Τεχνογνωσία Αιχμής στην παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού και ριζοβολίας μοσχευμάτων με την μέθοδο της Αεροπονίας:

 • Ριζοβολία μοσχευμάτων Αρωματικών & Φαρμακευτικών φυτών
 • Ριζοβολία μοσχευμάτων φράουλας
 • Ριζοβολία μοσχευμάτων Ανθοκομικών & Καλλωπιστικών φυτών
 • Ριζοβολία μοσχευμάτων δένδρων και αμπέλου

Αποκλειστική τεχνογνωσία στην παραγωγή άνοσου πατατόσπορου:

Η Aeroponics Hellas P.C. έχει αναπτύξει και παρέχει αποκλειστική Τεχνογνωσία Αιχμής στην παραγωγή άνοσου πατατόσπορου με την μέθοδο της Αεροπονίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο