Η Aeroponics Hellas P.C.  προσφέρει τεχνογνωσία και πρωτοποριακές εφαρμογές:

  • Στην ανάπτυξη και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων Αεροπονικής Καλλιέργειας φυτών σε θερμοκήπια ή μέσα σε πόλεις (City Farms, vertical Farms, επισκέψιμες φάρμες κλπ.)
  • Στην ανάπτυξη και λειτουργία παραγωγικών μονάδων Αεροπονικής Καλλιέργειας φυτών σε ξηροθερμικές και άνυδρες περιοχές.
  • Στην ανάπτυξη και λειτουργία μικρών οικιακών Αεροπονικών συστημάτων (Home Systems), για ερασιτεχνική παραγωγή και διακόσμηση.
  • Στην ανάπτυξη και, λειτουργία προηγμένων Υδροπονικών Συστημάτων ( Κάθετη Υδροπονία, NFT, Floating System κ.λ.π.).

Η Εταιρεία μας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνογνωσία αιχμής  στις καλλιέργειες τομάτας, αγγουριού, φράουλας, μαρουλιού και  άλλων φυλλωδών λαχανικών στο θερμοκήπιο και στην παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού με τις μεθόδους της Αεροπονίας και της Υδροπονίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο