Σημαντικό πλεονέκτημα του Αεροπονικού μας συστήματος είναι ότι  έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί κάτω από το πλήρες ηλιακό φως μέσα στο θερμοκήπιο.

Το φυσικό ηλιακό φως αυξάνει την παραγωγικότητα και μεγιστοποιεί τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο