Η απαιτούμενη έκταση καλλιέργειας ελαχιστοποιείται λόγω της μεγιστοποίησης της παραγωγικότητας (αύξησης της πυκνότητας των φυτών ανά τετραγωνικό μέτρο) και της συνεχούς καλλιέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο