Το Αεροπονικό μας σύστημα (κλειστό ανακυκλούμενο σύστημα), δεν επιβαρύνει κατά τον χειμώνα τη σχετική υγρασία του χώρου καλλιέργειας (σε σχέση με τα κλασικά υδροπονικά συστήματα), με αποτέλεσμα να έχουμε ιδανικό μικροκλίμα  που διατηρεί τα φύλλα σχετικά στεγνά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην  αποστείρωση-απολύμανση των καναλιών ανάπτυξης του ριζικού συστήματος με μια νέα οικολογική  μέθοδο προσθήκης Υπεροξειδίου του Υδρογόνου στο  ψεκαζόμενο θρεπτικό  διάλυμα, με αποτέλεσμα την προστασία από τα φυτοπαθογόνα.

Έτσι η ανάγκη χρήσης φυτοφαρμάκων ελαχιστοποιείται και μηδενίζεται, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα απόλυτα υγιεινό και φυσικό  περιβάλλον εργασίας του προσωπικού μέσα στο θερμοκήπιο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο