Η Aeroponics Hellas P.C. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι πλήρως σύμφωνη με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων.


Αυτός ο ιστότοπος είναι ιδιοκτησία και διοικείται από:

Aeroponics Hellas Private Company

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

Τ.Κ. 26504, Ρίο Πατρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο