Η Aeroponics Hellas P.C., είναι μία  πρωτοποριακή  Ελληνική   start-up εταιρεία με έδρα το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα. Διαθέτει εξαιρετική τεχνογνωσία στην αεροπονική καλλιέργεια φυτών και σε μοντέρνες τεχνολογίες υδροπονίας.

Η χαμηλού κόστους αεροπονική μας μέθοδος είναι προσαρμοσμένη στις Μεσογειακές ξηροθερμικές κλιματικές συνθήκες. Το Αεροπονικό μας σύστημα καλλιέργειας είναι πλήρως αυτοματοποιημένο, με  δυνατότητα εξ αποστάσεως διαχείρισης και ελέγχου μέσω internet(IOT) και ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Δίνει ιδιαίτερα υψηλές αποδόσεις, παράγοντας όλο το χρόνο λαχανικά και φρούτα χωρίς φυτοφάρμακα, με εξαιρετική γεύση και οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Επίσης έχουμε αναπτύξει τεχνογνωσία αιχμής σε προηγμένα Υδροπονικά Συστήματα .

Η Aeroponics Hellas P. C., προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνογνωσία αιχμής (Ecogreen Smart Technologies) στην εγκατάσταση, λειτουργία και υποστήριξη παραγωγικών μονάδων Αεροπονικής Καλλιέργειας τομάτας, αγγουριού και άλλων λαχανικών στο θερμοκήπιο και παραγωγής άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού. Προσφέρει τεχνογνωσία για Αεροπονικές Φάρμες μέσα στις πόλεις (Town Farms, or Vertical Farms), επισκέψιμες φάρμες, καθώς και για μικρά ερασιτεχνικά συστήματα (Home Farms). Προσφέρει επίσης ολοκληρωμένες λύσεις και τεχνογνωσία αιχμής(Ecogreen Smart Technologies) σε προηγμένα Υδροπονικά Συστήματα (Υδροπονία, NFT, Floating System).


Στοιχεία εταιρείας

Επωνυμία: AEROPONICS HELLAS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διακριτικός Τίτλος: AEROPONICS  HELLAS  P.C.

Α.Φ.Μ.: 801040507

Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 147624816000

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.: Επιμελητήριο Αχαΐας

Διεύθυνση: Οδός Σταδίου, Πλατάνι, Ρίο 26504

Ημερομηνία Λήξης Πρώτης Χρήσης: 28/09/2020

Κεφάλαιο: 10.000,00 €


Μετάβαση στο περιεχόμενο