Η Aeroponics Hellas P.C., παρείχε υποστήριξη για την εφαρμογή της Αεροπονικής Τεχνολογίας στο έργο: «HYDRERO, παραγωγή υγιούς και άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού με τεχνολογίες αιχμής», RIS3 “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.


Η Aeroponics Hellas P.C., παρείχε άδεια χρήσης  δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας- Τεχνογνωσίας για το «Πλήρως Αυτοματοποιημένο Σύστημα Αεροπονικής Καλλιέργειας Φυτών», για την εφαρμογή της Αεροπονικής Τεχνολογίας αποκλειστικά σε θερμοκήπιο 240m2  της εταιρίας “REZOS BRANDS Α.Ε.”, στο επιστημονικό έργο: «GSAP,  Έξυπνο σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας Αρωματικών – Φαρμακευτικών φυτών (ΑΦΦ) και Στέβιας σε πρότυπο θερμοκήπιο», RIS3 “ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ”, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο