Χρησιμοποιούμε ένα έξυπνο ανακυκλούμενο σύστημα άρδευσης – ψεκασμού των ριζών με τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά  και οξυγόνο.

Το αεροπονικό μας σύστημα είναι κλειστού τύπου, και χρησιμοποιεί 96% έως 98% λιγότερο νερό σε σχέση με το έδαφος και 60% λιγότερο  νερό σε σχέση με την κλασική υδροπονία.

Το σύστημά μας (smart nutrition system), με συνεχή περιοδική τροφοδότηση των φυτών με ανόργανα θρεπτικά και  οξυγόνο, εξασφαλίζει ιδανική θρέψη σε κάθε στάδιο ανάπτυξης. Η αδιάκοπη και ισορροπημένη ανάπτυξη ισχυρού και υγιούς ριζικού συστήματος και η υψηλή απορρόφηση μετάλλων και ιχνοστοιχείων καθιστούν τα φυτά εξαιρετικά υγιή. Με αποτέλεσμα  μια απόλυτα  εύρωστη και παραγωγική καλλιέργεια και μέγιστες αποδόσεις.

Μετάβαση στο περιεχόμενο